Prin utilizarea sistemului, dumneavoastră, în calitate de Utilizator, acceptați că sunteți de acord și luați la cunoștință acești termeni de utilizare.

Furnizorul de servicii oferă serviciul său gratuit de anunturi în următoarele condiții:

I. Conținutul termenilor de utilizare
  1. Acești termeni de utilizare (Regulamente) conțin termenii de utilizare de către utilizator (denumit în continuare Utilizator) a serviciului legat de societatea informațională disponibil pe www.fazehaioase.ro (denumit în continuare Website) operat de FazeHaioase.ro (denumit în continuare Furnizor de servicii). Respectarea prevederilor Regulamentelor este obligatorie atât pentru furnizorul de servicii, cât și pentru utilizator.
  2. Orice persoană care vizualizează site-ul web, plasează un anunț, oferă un produs spre vânzare, face o ofertă de cumpărare a unui produs, solicită un anunț sau folosește serviciile site-ului este considerată utilizator. Prin utilizarea serviciului, utilizatorul acceptă prevederile acestei politici.
  3. Agentul de publicitate este o persoană fizică sau juridică care publică un anunț pe site-ul furnizorului de servicii.
  4. Utilizatorii pot fi cei care au peste 18 ani, capacitatea lor de acțiune nu este limitată și nu sunt incapabili; sau un minor neincapacitat care a împlinit vârsta de 14 ani, care a obținut acordul sau aprobarea ulterioară a reprezentantului său legal pentru a utiliza serviciul și a se înregistra și poate dovedi acest lucru în orice moment la cererea furnizorului de servicii; sau acționează în numele unei persoane juridice sau al unei organizații comerciale fără personalitate juridică și garantează că are dreptul să reprezinte organizația respectivă.
  5. Furnizorul de servicii este în drept să modifice unilateral contractul în orice moment, cu condiția să informeze utilizatorii asupra modificării. După modificare, folosirea site-ului înseamnă acceptarea modificării la contract.
  6. Versiunea actuală a politicii poate fi accesată făcând clic pe linkul „Termeni de utilizare” din meniul din partea de jos a site-ului.
  7. Prin începerea utilizării site-ului web sau prin efectuarea unei declarații exprese în timpul înregistrării, logării și comandării serviciilor, utilizatorul acceptă și recunoaște ca fiind obligatorii prevederile prezentelor reglementări și Informațiile privind protecția datelor, care sunt parte inseparabilă din acestea, și se obligă pentru a respecta reglementările.
  8. Utilizatorul suportă și își asumă toate riscurile și responsabilitățile asociate cu utilizarea serviciului.
  9. În timpul înregistrării, utilizatorul recunoaște în mod expres că furnizorul de servicii colectează datele personale furnizate de utilizator, datele utilizatorului colectate în timpul utilizării site-ului web (de exemplu, lista paginilor vizitate, date tehnice, informații despre utilizarea de către utilizator a site-ului). site-ul web și orice date de utilizator obținute din informațiile terților) sunt înregistrate și utilizate în modul și în scopurile specificate în Informațiile privind protecția datelor.
  10. Utilizatorul acceptă ca sistemul FazeHaioase.ro să trimită automat mesaje informative despre serviciile utilizate, care nu se califică drept publicitate.
II. Cele mai importante caracteristici ale serviciului
  1. Furnizorul de servicii oferă utilizatorilor săi spațiu publicitar pentru anunțuri clasificate și altele, de ex. pentru publicitatea continuă a reclamelor bannere pe site-ul www.fazehaioase.ro operat de furnizorul de servicii și în baza de date a acestuia. Utilizatorul își plasează anunțurile clasificate folosind interfața de administrare a internetului oferită gratuit de furnizorul de servicii. Furnizorul de servicii are dreptul de a adăuga un filigran electronic imaginilor plasate de utilizator.
  2. Site-ul poate fi vizualizat și căutat gratuit și fără înregistrare. Unele servicii oferite pe site sunt disponibile gratuit după înregistrare, în timp ce alte servicii sunt disponibile contra cost. Furnizarea datelor este voluntară pentru toate înregistrările pe site.
  3. Utilizatorul declară, recunoaște și acceptă că reclamele, conținutul și fotografiile plasate pe site sunt conforme cu legile aplicabile, nu încalcă dreptul asupra persoanei și operelor intelectuale și au acordul persoanelor vizate pentru difuzarea acestora către public.
  4. Conținutul site-ului are doar scop informativ, orice utilizare a acestuia fiind pe propriul risc și responsabilitatea tuturor utilizatorilor.
  5. Utilizatorul recunoaște că pentru conținutul, datele, imaginile, reclamele, informațiile etc. plasate pe site-ul FazeHaioase.ro. (în continuare: Conținut), utilizatorul este responsabil pentru autenticitatea acestora, încălcarea drepturilor și prejudiciul cauzat terților. Furnizorul de servicii nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul încărcat de utilizator.
  6. Furnizorul de servicii nu garantează funcționarea fără erori și fără probleme a funcțiilor de pe site și corectarea imediată a acestor tulburări, precum și lipsa de viruși a site-ului sau a serverului care oferă acces la acesta. Cu toate acestea, furnizorul de servicii va face tot ce îi stă în putere pentru a asigura lipsa de viruși și pentru a elimina eventualele perturbări cât mai curând posibil.
  7. Furnizorul de servicii exclude compensarea oricăror daune rezultate din funcționarea site-ului și a serviciilor sale care se abate de la așteptări, modificări, ștergerea sau pierderea datelor sau limitarea serviciilor.
  8. Furnizorul de servicii are dreptul, dar nu este obligat, să verifice conținutul postat de utilizator și autenticitatea acestuia, iar furnizorul de servicii nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul găsit acolo. Cu toate acestea, dacă știți că conținutul publicat încalcă drepturile sau interesele legitime ale furnizorului de servicii sau ale unei terțe părți, sau legea aplicabilă, aveți dreptul să eliminați conținutul în cauză fără avertisment sau notificare prealabilă. În cazul în care o terță parte solicită o reclamație sau orice autoritate inițiază o procedură, utilizatorul se obligă să compenseze toate costurile și daunele suportate de furnizorul de servicii în acest sens.
  9. Întrucât Internetul este deschis și nu poate fi considerat o rețea sigură, furnizorul de servicii exclude orice răspundere pentru daunele cauzate de distrugerea, sosirea întârziată sau orice altă eroare a datelor transmise pe acesta.
  10. Funcționarea și funcționarea serviciului este în conformitate cu CVIII din 2001 privind serviciile comerciale electronice. este considerat un serviciu intermediar în baza prevederilor legii.
III. Utilizarea serviciului și înregistrarea
  1. La completarea datelor în timpul înregistrării, trebuie avut grijă să introduceți datele cu acuratețe și în conformitate cu realitatea. În cazul datelor obligatorii, verificarea formularului se face automat. După completarea datelor, este important să verificați și să aprobați datele date. După aceea, înregistrarea poate fi transmisă electronic. În timpul înregistrării, furnizorul de servicii trimite un link de conectare sub forma unui e-mail la adresa de e-mail specificată. În cazul înregistrării și activării cu succes, furnizorul de servicii va oferi imediat posibilitatea de a plasa un anunț.
  2. Utilizatorul recunoaște că furnizorul de servicii nu este responsabil pentru securitatea datelor transmise pe Internet și pentru sosirea acestora. Prin trimiterea inregistrarii electronic si confirmarea acesteia de catre prestatorul de servicii, contractul se stabileste intre parti prin referire la acesta. Contractul încheiat nu este considerat contract scris. Furnizorul de servicii înregistrează și stochează conținutul înregistrării în formă electronică. Utilizatorul înregistrat poate accesa datele înregistrate și stocate după autentificare și are dreptul de a modifica oricând datele introduse în timpul înregistrării. Utilizatorul este îndreptățit și în același timp obligat să-și modifice datele modificate în sistem, astfel încât datele încărcate să fie adevărate, exacte și în timp util. În cazul în care datele furnizate de utilizator nu corespund realității, furnizorul de servicii este în drept să anuleze înregistrarea fără nicio altă notificare. Orice utilizator care furnizează în mod repetat date înșelătoare, false sau alte date neadevărate poate fi exclus. În astfel de cazuri, utilizatorul nu poate face nicio pretenție de despăgubire, dar va fi obligat să despăgubească furnizorul de servicii pentru orice daune suferite în acest sens.
  3. Serviciul poate fi utilizat numai în cadrul legislației aplicabile, fără a încălca drepturile terților și ale furnizorului de servicii și cu respectarea acestor reglementări.
  4. Este interzisă utilizarea oricărui sistem sau soluție care urmărește sau poate avea ca rezultat utilizarea serviciului într-un mod care nu este permis în mod expres de prezentele reglementări și/sau timpul de nefuncționare a serverelor utilizate pentru operarea serviciului, sau care pune în pericol altfel funcționarea. a serviciului
  5. Este interzisă utilizarea sau colectarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor în scopuri de marketing sau în alte scopuri decât utilizarea prevăzută a serviciului.
 1. Interzis:

 • utilizarea oricărei aplicații/soluții care poate fi utilizată pentru a modifica FazeHaioase.ro sau serviciul sau care poate afecta funcționarea prevăzută a FazeHaioase.ro sau a serviciului,
 • utilizarea unei soluții care afectează utilizarea serviciului într-un mod care intră în conflict cu legea sau funcționarea și disponibilitatea mediului IT (hardware sau software) care furnizează funcționarea serviciului;
 • încărcarea unui anunț din categoria de locuri de muncă care nu conține numai și exclusiv o ofertă de muncă pentru un post complet sau cu fracțiune de normă, în special încărcarea de anunțuri care popularizează alte site-uri web sau care conțin oferte de lucru la distanță înșelătoare;
IV. Posibile încălcări ale legii și consecințele acestora la utilizarea Serviciului
  1. Utilizatorii individuali poartă întreaga responsabilitate pentru toate activitățile efectuate în legătură cu contul lor de utilizator. Utilizatorii sunt obligați să informeze imediat furnizorul de servicii cu privire la orice utilizare neautorizată a contului lor sau orice alt act care încalcă securitatea. Furnizorul de servicii nu își asumă responsabilitatea pentru daunele rezultate din utilizarea neautorizată a parolelor sau conturilor de utilizator cu sau fără știrea utilizatorilor. În același timp, Utilizatorul este responsabil pentru daunele cauzate furnizorului de servicii sau oricărei terțe părți prin utilizarea neautorizată a parolei sau contului propriu.
  2. În cazul încălcărilor legale legate de serviciu, prestatorul de servicii cooperează cu autoritățile în cadrul impus de lege pentru a aduce în judecată persoanele care au săvârșit încălcările legale.
  3. Serviciul și conținutul pus la dispoziție de furnizorul de servicii pe site sunt protejate prin drepturi de autor. Toate drepturile de autor și drepturile de protecție a producătorului bazei de date aparțin furnizorului de servicii, iar pe lângă citire, afișare pe ecran și duplicarea temporară necesară, precum și salvarea și imprimarea pe hard disk pentru scopuri personale, non -scopuri comerciale, nu poate fi folosit sau exploatat sub nicio alta forma fara acordul prealabil scris al furnizorului de servicii.
V. Rezilierea acordului
  1. Utilizatorul își poate anula înregistrarea în orice moment, indicând această solicitare furnizorului de servicii printr-un link disponibil în partea de jos a paginilor de servicii. În acest caz, acest contract va fi reziliat cu efect imediat și automat.
  2. În cazul în care utilizatorul nu își vizitează contul de utilizator timp de 12 luni de la ultima conectare, furnizorul de servicii are dreptul de a șterge înregistrarea și, împreună cu aceasta, datele utilizatorului, anunțurile postate și mesajele legate de contul de utilizator. Furnizorul de servicii nu este obligat să trimită scrisoarea de avertizare înainte de anulare la adresa de e-mail furnizată în timpul înregistrării.
  3. În cazul în care utilizatorul încalcă termenii acestui contract, furnizorul de servicii poate șterge contul utilizatorului, caz în care acest contract va fi reziliat automat și cu efect imediat.
  4. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a modifica sau rezilia o parte sau tot serviciul în orice moment, fără avertisment prealabil.
Furnizorul de servicii poate actualiza acești termeni de utilizare în orice moment, fără notificare prealabilă.

Ultima actualizare: 28 mai 2018